TWENTY ຕ້ອງການພະນັກງານ ບໍລິຫານຈັດການ ເດີນກິລາ 2 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ! - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

TWENTY ຕ້ອງການພະນັກງານ ບໍລິຫານຈັດການ ເດີນກິລາ 2 ຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!


 

TWENTY #ຮັບສະໝັກດ່ວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ

📣
ພະນັກງານ ບໍລິຫານຈັດການ ເດີ່ນກິລາ ຕີດອກປີກໄກ່ ແລະ ບານເຕະ.
- ເຮັດວຽກ 16:30-23:30
- ພັກທຸກວັນອາທິດ
- ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 30 ປີ
- ມີມະນຸດສໍາພັນດີ
- ດຸໝັ່ນ, ຮັກໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
- ຊື່ສັດ, ອົດທົນ
- ຈົບ ມ 7 ຂຶ້ນໄປ
ສະຖານທີ່: ບ້ານໂນນສະອາດ (ທ່າງ່ອນ) ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສະໝັກທາງ WhatsApp : wa.me/8562028120098Post Bottom Ad