Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຜູ່ຊ່ວຍໂຄງການ ( Project Assistant) - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຜູ່ຊ່ວຍໂຄງການ ( Project Assistant)

 ດ່ວນໆໆ

Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ Project Assistant

 ສະໝັກກ່ອນມີສິດໄດ້ກ່ອນ ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດໂທສອບຖາມໄດ້ ຫລືສົ່ງມາອີເມວ ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້

Tel 021 330 258/9

Email: saimon.choi@gmail.com
Post Bottom Ad