ຕ້ອງການເອື້ອຍລ້ຽງເດັກ ປະຈຳຢູ່ບ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

ຕ້ອງການເອື້ອຍລ້ຽງເດັກ ປະຈຳຢູ່ບ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 


ຕ້ອງການເອື້ອຍລ້ຽງເດັກ ( ປະຈຳຢູບ້ານ ) 

* ຮູ້ເອົາເດັກນ້ອນ ອາຍຸ 5 ເດືອນ 

* ຮັກຄວາມສະອາດ 

* ຮູ້ແຕ່ງກິນ 

* ສະຖານະໂສດ 

* ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ 

* ມີທີ່ພັກໃຫ້

* ລ້ຽງເຂົ້າ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ   020 595555995 ແລະ ວັອດແອັບ 020 55999263 Post Bottom Ad