ປະກາດດ່ວນ! ຮັບພະນັກງານບັນຊີຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

ປະກາດດ່ວນ! ຮັບພະນັກງານບັນຊີຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  


ດ່ວນ! ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ບັນຊີ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

 • ຈົບສາຍບັນຊີ-ການເງິນ ຫຼືສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ
 • ປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງຕ່ຳ 2 ປີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ MS Office (Word, Excel) ໄດ້ໃນລະດັບດີ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ດຸໝັ່ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
 • ຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການຮຽນຮູ້ວຽກ

ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:

 • ໃບປະກາດ
 • ໃບຄະແນນ
 • ໃບຜ່ານງານ
 • ໃບແຈ້ງໂທດ
 • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທາງ 

whatsapp: 02077877569 | 020 22221929

Post Bottom Ad