ຮ້ານ Mouvement ຮັບສະໝັກພະນັກງານ Graphic Design ແລະ ຕັດຕໍ່ວິດີໂອ 2 ຕຳແຫນ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

ຮ້ານ Mouvement ຮັບສະໝັກພະນັກງານ Graphic Design ແລະ ຕັດຕໍ່ວິດີໂອ 2 ຕຳແຫນ່ງ

 


📢ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານGraphic Design ແລະ ຕັດຕໍ່ວິດີໂອ 👉ຈຳນວນ 2ຕຳແຫນ່ງ

.

ປະຈຳຢູ່ທີ່ ຮ້ານMouvement ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


📝ເງື່ອນໄຂ:

✅ເງິນເດືອນອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ

✅ບໍ່ຈຳກັດເພດອາຍຸ 25 ປີ ລົງມາ

✅ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານອອກແບບ

✅ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມອອກແບບ-ຕັດຕໍ່ວີດີໂອເປັນຢ່າງດີ

✅ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

✅ວຸດທິການສຶກສາບໍ່ຈຳກັດ


👉ເຮັດວຽກ ຈັນ-ເສົາ

👉ເວລາເຮັດວຽກ 9:00-17:00

----------------------------------------

ໝາຍເຫດ: !!! ຖ້າມີຜົນງານ ການອອກແບບ-ຕັດຕໍ່ວີດີໂອສົ່ງເຂົ້າທາງວອັດແອັບ ເພື່ອພິຈາລະນາ (ຖ້າມີ)

☎️ 020 77749877 (ບໍ່ສະດວກຮັບສາຍ)

📲ສົ່ງສະຫມັກທາງ ເບີນີ້ເລີຍ (ເພາະຈະໄດ້ເອົາແບບຟອມໃຫ້ ຕອບ)

--------------------------------------Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ