GAC Motor : ຮັບພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາ ການຂາຍ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

GAC Motor : ຮັບພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາ ການຂາຍ

 ດ່ວນ! ປະກາດ! ຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ພ້ອມຈະເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ!

ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ນັກສືກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ


ທ່ານໃດສົນໃຈຢາກສະໝັກວຽກ: ເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທີ່ Showroom GAC MOTOR LAOS ຫ້ອງຂາຍ ບ້ານໂພນສະອາດ

ໂທ: 020 95334992 (Whatsapp) wa.me/8562095334992
Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ