FOTON : ຕ້ອງການຊ່າງແປງລົດໃຫຍ່ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

FOTON : ຕ້ອງການຊ່າງແປງລົດໃຫຍ່

 📣 ໂຟຕອນ ລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ


#ຕໍາແໜ່ງ

☑️ພະນັກງານຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ 05 ຕໍາແໜ່ງ


#ຄຸນສົມບັດ

✅ ເພດຊາຍອາຍຸ 22-30 ປີ.

✅ ມີປະສົບການ ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ຫລື ຮຽນຈົບສາຂາການສ້ອມແປງ

✅ ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້

✅ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຫ້າວຫັນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ,​ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,​ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້


👉ຫາກທ່ານມີຄຸນສົມບັດຕາມທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ສາມາດຮັບໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ຫ້ອງຂາຍລົດໂຟຕອນ ແລະບ໋ອກເວີດລາວ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕິດກັບບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ ຈຳກັດ

☎️ໂທສອບຖາມ: 021 740 682, 020 99110544 

📩ອີເມວ thipp.synesis@gmail.com

👉ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກອອນລາຍໄດ້ທີ່: https://bit.ly/2FNehyxPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ