VietinBank : ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

VietinBank : ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

 📣📣 ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ ເປັນທະນາຄານໜື່ງທີ່ຂື້ນໂດຍກົງກັບທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ຫວຽດນາມ (VietinBank) ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານອັນດັບແຖວໜ້າຢູ່ ປະເທດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ທີ່ມີລວມຍອດຊັບສິນ ແລະກວມລວມອັດຕາສ່ວນໃນຂົງເຂດຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ສູງສຸດ ຢູ່ ສ.ສ ຫວຽດນາມ. VietinBank ມີຕາໜ່າງເຄືອຄ່າຍພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ ມີ: 155 ສາຂາ, 09 ບໍລິສັດລູກ, 02 ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະຫຼາຍກວ່າ 1.000 ໜ່ວຍບໍລິການ ຢູ່ທົ່ວ 63 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ; ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ແຫ່ງດຽວຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີໜ້າຢູ່ ທະວີບເອີລົບ ດ້ວຍ 02 ສາຂາ ຄື: ຢູ່Frankfurt và Berlin ຂອງປະເທດສະຫະພາບເຢຍລະມັນ ແລະ ຍັງມີທະນາຄານລູກອີກ 01 ແຫ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວຄື: ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ.

ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ 01 ສາຂາ ຢູ່ ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, 01 ສາຂາ ຢູ່ ບ້ານຊ້າງຄູ່, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 01 ໜ່ວຍບໍລິການ ຢູ່ບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານພວກເຮົາກຳລັງຈະຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍສາຂາເພີ່ມຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ; ຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງສັງກັດຢູ່ບັນດາພະແນກ ແລະສາຂາ,ໂດຍລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

1. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນລູກຄ້າວິສາຫະກິດ - 1ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສັງລວມ - 1ຕຳແໜ່ງ

3. ພະນັກງານກວດກາຮັກສາເອກະສານຫຼັງທຸລະກຳພະແນກບັນຊີການເງິນ - 1ຕຳແໜ່ງ

4. ພະນັກງານບັນຊີຊຳລະພາຍໃນ - 1ຕຳແໜ່ງ

5. ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ - 1ຕຳແໜ່ງ

6. ຮອງຜູ້ຈັດການ ສາຂາຈຳປາສັກ - 1ຕຳແໜ່ງ

7. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີຄັງເງິນ ສາຂາຈຳປາສັກ - 1ຕຳແໜ່ງ

8. ພະນັກງານພະແນກພົວພັນລູກຄ້າ ສາຂາຈຳປາສັກ - 1ຕຳແໜ່ງ

9. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີຄັງເງິນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - 1ຕຳແໜ່ງ

10. ພະນັກງານ ໄອທີ (IT) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - 1ຕຳແໜ່ງ

📄 ໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານ ແລະສະຖານທີ່ຮັບຄຳຮ້ອງ:

🗓 ໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານ: ຮອດວັນທີ 30/10/2020

📂 ສົ່ງສຳນວນເອກກະສານສະໝັກໂດຍກົງທີ່: 

- ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປປ ລາວ 

- ສາຂາຈຳປາສັກ - ບ້ານໂພນກຸງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ.

📂ເອກະສານປະກອບການສະໝັກ:

- ແບບຟອມຮັບສະໝັກຂອງທະນາຄານ VietinBank Lao ດາວໂລດຢູ່ເວບໄຊ: https://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/tro-giup/Download

- ໃບຊີວະປະຫວັດຕິດຮູບ 4*6 ຈ້ຳກາຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການທີ່ເຮັດວຽກ

- ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ບັນດາໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິການສຶກສາອື່ນໆ (ຖ້າມີ)ສະບັບສຳເນົາ

- ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສືຜ່ານແດນສະບັບສຳເນົາ

- ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສະບັບສຳເນົາ

- ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ສະບັບສຳເນົາ

- ໃບແຈ້ງໂທດສະບັບສຳເນົາ

ຜູ້ສະໝັກສາມາດສົ່ງສຳນວນເອກກະສານທາງອີເມວ: SOUTSADAP@vietinbank.vn 

📞ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: 

- ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ນ. ສຸດສະດາ ພິລາວົງ 02095649307

- ສຳລັບນະຄອນປາກເຊ : ທ. ຈອນສັນ ຄຳມະນີວົງ 02091277722

📣📣 Thông báo tuyển dụng📣📣 

Ngân hàng Vietinbank tại Lào là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam. Vietinbank có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh mẽ với 148 chi nhánh, 07 Công ty thành viên, 03 Đơn vị sự nghiệp, hơn 1.000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh/thành phố trong cả nước; là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt tại châu Âu với 02 chi nhánh tại Frankfurt và Berlin - CHLB Đức, 01 Ngân hàng con tại Lào.

Ngân hàng Vietinbank tại Lào có Trụ sở chính tại thủ đô Viêng Chăn và 01 Chi nhánh Champasak tại Pakse, tỉnh Champasac, Lào; 01 Phòng Giao dịch Viêng Chăn tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. 

Hiện nay, Ngân hàng Vietinbank tại Lào có nhu cầu tuyển dụng cán bộ cho một số vị trí làm việc tại thủ đô Viêng như sau :

1. Phó phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - 01 vị trí

2. Phó phòng Tổng hợp - 01 vị trí

3. Cán bộ hậu kiểm - 01 vị trí

4. Cán bộ kế toán nội bộ - 01 vị trí

5. Giao dịch viên - 01 vị trí

6. Phó giám đốc Chi nhánh Chămpasak - 01 vị trí

7. Trưởng phòng kế toán kho quỹ chi nhánh Chămpasak - 01 vị trí

8. Cán bộ Quan hệ khách hàng chi nhánh Chămpasak - 01 vị trí

9. Trưởng phòng Kế toán Kho quỹ chi nhánh Viêng chăn - 01 vị trí

10. Cán bộ Điện toán chi nhánh Viêng chăn - 01 vị trí

II/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ : Đến hết ngày 30/10/2020

- Địa điểm nộp hồ sơ : Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại : 

- Phòng Tổ chức hành chính – Ngân hàng Vietinbank tại Lào địa chỉ : số 268, Đường Lanxang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly, TP. Vientiane, Cộng hòa DCND Lào.

- Phòng Tổ chức hành chính - Chi nhánh Champasak : Bản Phonkoung, Huyện Pakxe, Tỉnh Champasak, CHDCND Lào

III/ Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank 

Ứng viên Download mẫu biểu tại đường dẫn sau : https://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/tro-giup/Download

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm.

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (nếu có).

- 2 ảnh 3*4

- Hộ khẩu gia đình, lý lịch tư pháp, giấy

Ứng viên có thể nộp hồ sơ File mềm về địa chỉ mail : SOUTSADAP@vietinbank.vn

📞 Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ : 

1. Tại Vientiane : Chị Soutsada Philavong 02095649307

2. Tại Champasak : Anh Chonsanh Khammanivong 02091277722
Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ