UN Volunteer : ຮັບສະໝັກດ່ວນ ຫຼາຍແຂວງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

UN Volunteer : ຮັບສະໝັກດ່ວນ ຫຼາຍແຂວງ

 ອົງການ UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime ກຳລັງຊອກຫາ ອາສາສະໝັກຄົນລາວ 1 ຄົນ (ປະຈຳຢູ່ວຽງຈັນ) ແລະ ອາສາສະໝັກຄົນລາວຢູ່ຊຸມຊົນ 11 ຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກການຄົ້ນຄວ້າ. ເປີດຮັບສະໝັກຮອດວັນທີ 09 ພະຈິກ 2020.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງອາສາສະໝັກຢູ່ຊຸມຊົນແມ່ນ:
•ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ລາວ)
• ເມືອງເງິນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ລາວ)
•ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ)
•ເມືອງສົບບາວ, ແຂວງຫົວພັນ (ລາວ)
•ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (ລາວ)
•ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິ ຄຳໄຊ (ລາວ)
•ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ (ລາວ)
•ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ (ລາວ)
•ປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ (ລາວ)
•ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື (ລາວ)
•ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລາວ)
* ອາສາສະໝັກຊຸມຊົນຄວນມາຈາກຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງຂ້າງເທິງ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 🔗 https://bit.ly/35wbFhL

🗓 ກຳນົດເວລາສະໝັກຮອດ: 09 ພະຈິກ 2020

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime is looking for 1 National UN Volunteer (for Vientiane) and 11 Community Volunteers* in Lao PDR to support its research. Apply by 09 Nov 2020.

Community Volunteer locations:
Tonpheung, Borkeo (LAO)
Ngeun, Sayaboury (LAO)
Kaysone Phomvihane, Savannakhet (LAO)
Sop Bao, Houaphanh (LAO)
Boten, Luang Namtha (LAO)
Khamkeuth, Bolikhamxay (LAO)
Kham, Xiangkhouang (LAO)
Taoy, Salavan (LAO)
Pakse, Champasak (LAO)
Phouvong, Attapeu (LAO)
Vientiane (LAO)

*Community Volunteers should be from their own communities above.

For more info: 🔗 https://bit.ly/35wbFhL

🗓 Application deadline: 09 November 202

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ