Star 2001 : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ ສາງເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ບັນຊີຮ້ານອາຫານ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Star 2001 : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ ສາງເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ບັນຊີຮ້ານອາຫານ

 🖲ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 2 ຕຳແໜ່ງ

📝ບັນຊີ ສາງເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ບັນຊີຮ້ານອາຫານ

☎️ສົນໃຈໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມ: 021 454 869, 030 5368460

📥ສະໝັກໄດ້ທີ່: ສູນລົດຈັກຮອນດ້າ ບໍລິສັດສະຕາ 2001 ໂພນສະອາດ

📍ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

https://goo.gl/maps/PZezqY8LBujiaRR5A

------------------------------------------Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ