Lao Digital TV : ຮັບພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Lao Digital TV : ຮັບພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 



ບໍລິສັດໂທລະພາບດິຈິຕອນລາວຈຳກັດ 💁‍♀️ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:👇👇👇

🤏ສົນໃຈສາມາດຂຽນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດໂດຍກົງ ຫລື ສະຫມັກຜ່ານທາງ

-ອີເມວ:Lao.digitaltv20@gmail.com

-ພ້ອມທັງCCຫາອີເມວ:742931551@qq.com

☎️ສົນໃຈໂທຕິດຕໍ່:021454446

👉ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ,ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ,ຂ້າງໂຕໂກປະກັນໄພ ຕິດກັບ ອາເມຊອນບຶງຂະຫຍອງ

💁‍♀️ຮັບສະເພາະ ສາຂານະຄອນຫລວງເທົ່ານັ້ນ‼










Post Bottom Ad





---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ