Lanexang Center : ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Lanexang Center : ຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

 


📣ປະກາດ📣 ດ່ວນໆ ດ່ວນໆ‼️‼️‼️

      ທາງສູນລ້ານຊ້າງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 


  👉ຂ່າວດີສຳລັບຄົນທີ່ວ່າງວຽກ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຈົບ ຫລື ບໍ່ຮຽນກໍ່ສາມາດຮ່ວມງານກັບເຮົາໄດ້.👫 


⚽️🏸🍽ທາງສູນມີການຂະຫຍາຍກິດຈະການເລີຍມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ⚽️🏸🍽

1. ພະນັກງານບັນຊີ 

2. ພະນັກງານແຄັດເຊຍ (ຮັບຈຳນວນຫຼາຍ)

3. ພະນັກງານເສີບ. (ຮັບຈຳນວນຫຼາຍ)

4. ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ. ( ຮັບຈຳນວນຫຼາຍ)

5. ພະນັກງານລ້າງຈານ (ຮັບຈຳນວນຫຼາຍ) 


👉ເຂົ້າມາສະຫມັກໄດ້ເລີຍເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້-29/10/2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຈຸດຍື່ນແບບຟອມ:

1. ສະຫນາມໄດກ໊ອບລ້ານຊ້າງ (ຫນອງໄຮ)

2. ເຄົ້າເຕີແຄັດເຊຍເດີ່ນເຕະບານລ້ານຊ້າງ (ຫນອງໄຮ)

3. ເຄົ້າເຕີໃນສູນກິລາລ້ານຊ້າງໃນຮົ່ມ (ໂພນປ່າເປົ້າ) 

👉ມາເປັນຄອບຄົວກັບLanexang Center 📣📣😊


☎️ 030 5583344 & 030 5588336

 App: 020 55339889




Post Bottom Ad





---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ