KC Trading : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

KC Trading : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ

 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ໂອກາດດີໆມາຮອດແລ້ວ

ມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງກັບເຮົາ
ໂທລະສັບ: 020-55566302
ຫລືສະຫມັກຕາມຊ່ອງທາງດ້ານລຸ່ມນີ້:
1.ສົ່ງສະຫມັກທາງ email= kcc.hrteam@gmail.com
2. ສົ່ງສະຫມັກທາງ WhatsApp= 020 56280232
3.ເຂົ້າມາສະຫມັກທີ່ ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນປາເປົ້າ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ