BUG GURU : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ ແລະ ບັນຊີ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

BUG GURU : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ ແລະ ບັນຊີ

 📢ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

📌ເລີ່ມຮັບສະໝັກ ວັນທີ 20/10/2020-5/11/2020

👉ສົນໃຈສອບຖາມ ແລະເຂົ້າຂຽນແບບຟອມໃບສະໝັກງານໄດ້ທີ່ບໍລິສັດບັກກູຣູ ແພສຄອນໂທຣລ ຈຳກັດ

☎ສອບຖາມຂໍ້ມູນ (021 225032-3, 030 5399699, 020 78874788 ) ພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ ຕິດຕໍ່ຕາມໂມງລັດຖະການPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ