--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ປະກາດ ປະກາດ ດ່ວນ
👉ໂອກາດດີໆສໍາລັບທຸກໆທ່ານທີ່ກຳລັງຊອກວຽກ 👈

💛 ຫ້ອງການພົວພັນວຽກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ / ພະນັກງານບັນຊີ / ພະນັກງານບໍລິຫານ - IT / ພະນັກງານອະນາໄມ, ຈຳນວນ 11 ຕໍາແໜ່ງ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ລິ້ງລຸ່ມນີ້:

- ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ: https://drive.google.com/file/d/1T-GeGyAVhgcVRUn75lDZ7UHaciT6bf90/view?usp=sharing

- ແບບຟອມຮັບສະໝັກ: https://drive.google.com/file/d/1jT-UmCjTcNkTrfOjJq-KGvyo625ncP6q/view?usp=sharing

🔻ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການພົວພັນວຽກ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍເໜືອ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ພາຍໃນວັນລັດຖະການ ຈັນ - ສຸກ ເວລາ: 8:30 - 15:30 ໂມງ
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 14/09/2020 – 25/09/2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
(ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ)
ໂທ: 020 5978 7885, 020 9693 7255💙


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ