--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
‼️‼️ ຮັບສະໝັກພະນັງງານດ່ວນທົ່ວປະເທດ ‼️‼️💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️
✨✨ ລາຍລະອຽດການສະໝັກສາມາດເຂົ້າມາຂຽນຟອມໄດ້ຕາມຮ້ານຄ້າຫົວເຫວີຍ 👍🏻👇🏻👇🏻👇🏻

ຫຼື 📲📞 ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດຕາມເບີໂທດ້ານລຸ່ມ 📲📞 :
ຫຼວງນໍ້າທາ ໂທ: 02098494843
ນະຄອນຫຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 02059413660
ຫຼວງພະບາງ ໂທ: 02056788242
ບໍ່ແກ້ວ ໂທ: 02056880307
ອຸດົມໄຊ ໂທ: 02055700779
ຈໍາປະສັກ, ອັດຕະປື, ສາລາວັນ, ເຊກອງ ໂທ: 02055844345
ສະຫວັນນະເຂດ ໂທ: 02095566747
ຊຽງຂວາງ ໂທ: 02052525515
ຜົ້ງສາລີ ໂທ: 02052552262
ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ໂທ: 02095959565​
ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ: 0309514840​ 
ໄຊຍະບູລີ ໂທ: 02055777128
ຫົວພັນ ໂທ: 02076262815​---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ