--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ຊ່ວຍຄົວ ຈຳນວນຫລາຍ !!!

ຄຸນສົມບັດທີຕ້ອງການ:
- ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ
- ມີປະສົບການເຮັດອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍຄົວມາກ່ອນ
- ມີໃຈມັກໃນການເຮັດອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ
- ເປັນຄົນດຸຫມັນ ຂະຫຍັນ ແລະ ເຮັດວຽກວ່ອງໄວ
- ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
👉ຫມາຍເຫດ: ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້
👉ສະຖານທີ ເຮັດວຽກຢູ່ຫລັກ 21

💸💸ເງີນເດືອນດີ + ສະຫວັດດີການດີ
- ເງິນເດືອນພື້ນຖານ
- ເງິນຂະຫຍັນການເຮັດວຽກ
- ມີສະຖານທີພັກໃຫ້
- ມີລົດຮັບສົ່ງ
- ລ້ຽງອາຫານ 1 ຄາບ 

ສົນໃຈສາມາດສະຫມັກຜ່ານແບບຟອມອອນລາຍ
➡️ ຄິກເລີຍ https://bit.ly/3eikZbx

➡️➡️ ຫລືສາມາດເຂົ້າມາຂຽນໃບສະຫມັກວຽກ ຢູ່ທີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສົມຫວັງໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 020 28899588 (ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ໃນໂມງເຮັດວຽກ)---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ