1 . ຜູ້ຈັດການ ຍິງ/ຊາຍ
2 . ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຄົນ  ຊາຍ/ຍິງ 
3 . ຄູ ສອນຄອມພິວເຕີ 4 ຄົນ ຊາຍ/ຍິງ
ເບີໂທແມ່ນ02054995647 0305923223
ສະຖານທີ່ ບ້ານດອນຫນູນ ຮ່ອມ8

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.