Showing posts from June 30, 2019Show all
ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວ ຮັບສະຫມັກ ຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ​ ສົ່ວຊິຕີ້ຟຸດ ຕ້ອງການພະນັກງານ ການຕະຫລາດ ແລະ ຫົວຫນ້າຝ່າຍຜະລິດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd  ຕ້ອງການພະນັກງານ Corporate Sales Advisor
ບໍລິສັດ: ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ  ຕ້ອງການພະນັກງານ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (Lao) Sole Co., Ltd ຕ້ອງການພະນັກງານງານ Assistant, Sales Administration |  ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ