2019-04-28 - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

02 May 2019

ຮ້ານອາຫານ ຈັດໜັກ ບຸບເຟທະເລສົດ2 ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ ແລະ Graphic Designer | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານໂອໂນເຕກາ ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນເຄື່ອງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຊີແອນເອ ເບີເກີຣີ ຕ້ອງການ ຄົນຊົງກາເຟ , ເຊບເບີເກີຣີ, ແມ່ຄົວ​ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ  ອຸດສະຫະກຳ ລາວ-ຫຼ່ຽງເຜິ່ງ ເປີດຮັບພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

30 April 2019

ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ພຸດມາລີການຄ້າ ຕ້ອງການພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານລ້າງອັດສີດຕ້ອງການພະນັກງານລ້າງລົດ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານໂມຊິໂມຊິລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 4 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານອາຫານອາກົວ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ຍາມ ແລະ ຊັກລີດ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Post Bottom Ad