ປະກາດດ່ວນ! ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ຮັບພະນັກງານ ຈໍານວນຫຼາຍ!
ກະລຸນາກົດອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກງານຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.

ກົດເອົາແບບຟອມ ສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່ນີ້!


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.