ໂຮງແຮມໄຊສົມບູນປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ
1.ຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານເຊົ້າ ( ບຸກຄະລິກດີ) 
2.ຜູ້ຈັດການຫ້ອງສະປາ 
3.ພໍ່ວຫຮືແມ່ຄົວ(ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ) 
4.ຫມໍນວດເພດຍິງ5ຄົນ(ມີເງິນເປີເຊັນ+ເງິນເດືອນ+ທິບ) 
5.ຮັບຕ້ອນຫຮາຍຕຳແຫນ່ງ(ບໍ່ຈຳກັດເພດ)
*ຫມາຍເຫດຕ້ອງສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ 
6.ພະແຫນກບໍລິການລູກຄ້າ(customer service) 
7.ແມ່ບ້ານອະນາໄມຫ້ອງພັກອາຍຸ20-35ປີ 

ຫມາຍເຫດທຸກຕຳແຫນ່ງຕ້ອງເຂົ້າມາສະຫມັກດ້ວຍໂຕເອງເພາະທາງໂຮງແຮມຈະຮັບເຮັດວຽກເລີຍ
ຫຮັງຈາກສຳພາດບໍ່ສະດວກຕອບທາງອອນລາຍ
 ທີ່ຕັ້ງແມ່ນບ້ານສີສະເກດຕິດກົມປ່າໄມ້ຟາກທາງກັບໂຮງແຮມຈະເລີນໄຊ 

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 216233 (ຖາມທາງມາໂຮງແຮມໄດ້ເລື້ອງເງິນເດືອນຫຮືສະຫວັດດີການແມ່ນລົບກວນເຂົ້າມາລົມກັນເລີຍ)
e-mail info@xaysombounboutuiquehotel.com

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.