ຖ້າເຈົ້າມັກໃນເລື່ອງຂອງການແຕ່ງໂຕ 
ຖ້າເຈົ້າມັກໃນເລື່ອງຂອງFashion ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັບເຮົາ 
ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ດູດີຂຶ້ນດ້ວຍການແຕ່ງກາຍ. 
ມູເວີມ໋ອງຮັບສະຫມັກທີມງານຂາຍຫລືແນະນຳສິນຄ້າ ຫລາຍຕໍາແຫນ່ງ. 
- ເງື່ອນໄຂສະຫມັກ: ບໍ່ຈຳກັດເພດ ການສຶກສາອາຍຸ20ປີຂຶ້ນໄປ 
- ຖ້າຫາກມີປະສົບການຂາຍມາກ່ອນ ຫລື ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 
- ສົນໃຈສະຫມັກ : ປະກອບເອກະສານ(ບັດປະຈຳຕົວ , ສຳມະໂນຄົວ , ໃບປະກາດ(ຖ້າມີ) 
- ນັດຄິວສຳພາດໄດ້ທີ່ເບີ 02058857557 ມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການຮ່ວມແນະນຳການແຕ່ງກາຍໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ດູດີໄປກັບເຮົາ ມູເວີມ໋ອງ
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.