ບໍລິສັດ ໂອເຄ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບ
ຕ້ອງການພະນັກງານ ການຕະຫລາດ ຈຳນວນ 5 ຕຳແຫນ່ງ
  • ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2 .000.000 ກີບ/ເດືອນ ( ມື້ພັກ 4 ມື້ )
  • ເງິນຜະລິດ 500,000 ຫາ 300,000 ກີບ/ເດືອນ
  • ເງື່ອນໄຂການເຮັດ
ຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານການຕະຫລາດມາກ່ອນ
ສຳຫລັບຕ່າງແຂວງເຮົາມີທີ່ພັກໃຫ້
ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ : 020 5850 6999 ສະຖານທີ່ ບ້ານ ຫນອງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.