ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Bursa Malaysia Securities Berhad, ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທາງດ້ານຍານພະຫະນະຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊີ່ງລວມທັງລົດຈັກອີກດ້ວຍ.

ໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ເຊິ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາຍານຍົນ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນສາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ກັບທີມ ນີສສັນຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ.


ຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ:

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ

ບໍລິສັດ: ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ


ພະແນກ: ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ


ຫົວໜ້າສາຍງານ: ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ


ປະຈໍາ: ສານັກງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ໜ້າທີ່ີຮັບຜິດຊອບ

· ພັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມຍອດການຂາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

· ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການຂາຍ ແລະ ງານວາງສະແດງຕ່າງທີ່ທາງບໍລິສັດຈັດຂຶ້ນ.

· ຈັດການການຂາຍ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສະລຸບກ່ຽວກັບການຂາຍໃນແຕ່ລະວັນ.

· ມີການບໍລິການ ແລະ ຄອຍໃຫ້ຄໍາປືກສາທີ່ດີແກ່ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ.

· ປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ບໍລິສັດວາງອອກ.

· ສາມາດປິດການຂາຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ແລະ ຍອດການຂາຍຂອງຕົນເອງ.


ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການ:

· ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ໃນທຸກ ສາຂາ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານ, ເສດຖະສາດ ຍິ່ງເປັນການດີ.

· ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາຍລົດມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.

· ຮູ້ນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ MS Word, Excel ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

· ມີຄວາມຮັກໃນການບໍລິການ ແລະ ການຂາຍ.

· ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້.

· ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ

· ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນ.
ສະຫວັດດີການ:


· ເງິນເດືອນພື້ນຖານ

· ວັນລາພັກປະຈໍາປີ, ລາປ່ວຍ, ລາກິດ ແລະ ລາເກີດລູກ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານລາວ

· ການຄຸ້ມຄອງຈາກ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

· ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ

· ສ່ວນຫຼຸດພິເສດສໍາລັບພະນັກງານ

· ມີການຂື້ນເງິນເດືອນທຸກໆປີ

· ໂບນັສທ້າຍປີ

ພົວພັນສະໝັກງານທີ່ ພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ:

ຜູ້ຕິດຕໍ່:

ສານັກງານໃຫຍ່: ທ. ສົມສະໜຸກ / ນ. ວິມາລາ | ສະຫວັນນະເຂດ: ນ. ຂັນແກ້ວ ແລະ ນ. ພູລັດສະໝີ


ອີເມລ: hr.laos@tanchonggroup.com


ສະຖານທີ່:

ສໍານັກງານໃຫຍ່: ເຮືອນເລກທີ 213 ໜ່ວຍ 02 ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ:​ ບ້ານ ນາເລົ່າ ຖະໜົນສັນຕິພາບ ໜ່ວຍ 7 ເມືອງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ


ເບີໂທຕິດຕໍ່:

ສານັກງານໃຫຍ່: (+856) 21 316 073-111 | ສະຫວັນນະເຂດ: (+856) 41 252 869


ເບີແຟັກ:

(+856) 21 316 072


ປິດຮັບສະໝັກ:

ບໍ່ມີກໍານົດ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.