ບໍລິສັດ SORDOUNGDEN BUILDING DESIGN SOLE CO.,LTDປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ນັກອອກແບບວິສາວະກອນ ແລະ ນັກສະຖາປານິກ

ທີ່ຫາກໍ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ ( 5 ຕໍາແໜ່ງ) ດ່ວນØ ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ:

· ເພດ: ຊາຍ/ຍິງ

· ອາຍຸ: 20-26 ປີ

· ວຸດທິການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລີນຍາຕີສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

· ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ: ໂປຼແກຣມ Auto-cad, ສະຖາປານິກ, ວິສາວະກໍາ

· ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

Ø ເອກະສານປະກອບ: (ສະບັບສຳເນົາ)

· ຊີວະປະຫວັດ

· ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

· ໃບປະກາດ

· ໃບຄະແນນ

(ຮັບຕະຫຼອດເວລາ) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໝັກມາໄດ້ທີ່ອີເມວ: design.recruitment188@gmail.comຫຼື ໂທ: 020 98958041 (ກະລູນາສົ່ງເອກະສານຂອງທ່ານເຂົ້າທາງອີເມວກ່ອນຈື່ງໂທ)


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.