ຮ້ານ ອາຫານ ເດິ ຊິກກ່າ ຄຣັບ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ 1 ຕຳແໜ່ງ.
1.ການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແໜ່ງ
ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານ Marketing Online ນຳໃຊ້ Social network ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກ.
ໜ້າວຽກຫຼັກແມ່ນ : Promote ຮ້ານລົງເພຈ,ຖ່າຍຮູບຮ້ານ ແລະ ຮູບເມນູອາຫານຕ່າງໆຂອງຮ້ານສື່ໂຄສະນາລົງເພຈຂອງຮ້ານ.
ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000 ₭ ຫາ 1.800.000 ກີບ.
ມື້ເຂົ້າວຽກ ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ(ລ້ຽງເຂົ້າ 1ຄາບ)
ເຂົ້າວຽກ 8:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ
ເອກະສານປະກອບມີ :
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
📍 ໃບແຈ້ງໂທດ
📍 ໃບຄະແນນ
📍 ໃບປະກາດ
📍 ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)
📍 ຮູບ 2ໃບ
📍 ສຳມະໂນ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ
📌 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຮ່ອງແກ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຕິດກັບຂ້າງຮ້ານອາຫານບັນກວນຫວຽດຕິດກັບແຄມທາງໃຫຍ່ທາງໄປໄອເຕັກ)
☎️ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 030 9111305, 020 91858149

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.