ຮ້ານອາຫານຊົບຍາວ ສາຂາ1 ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ
ຕ້ອງການຮັບພ/ງ ຊ່ວຍຄົວ1ຕຳແຫນ່ງ
ຮັບແຕ່ເພດຍິງ
ສົນໃຈມາສະຫມັກຢູ່ຮ້ານ
ໂທ 98681111---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.