ມູນນິທິສາຍນໍ້າໃຈ ຕ້ອງການພະນັກງານ -ເລຂາ 1ຕໍາແຫນ່ງ 

ປະຈໍາຫ້ອງການ -ເພດຍິງ 25-35ປີ,ສາມາດສື່ສານ-ພາສາອັງກິດ,ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້.

ຕ້ອງມີພາຫະເປັນຂອງຕົນເອງ,ມີຄ່ານໍ້າມັນລົດໃຫ້ 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່: 020 77906205 ຫລື Sainamchai foundation@gmail.com
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.