ທາງບໍລິສັດວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງດາວຄຳລາວຈຳກັດ ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ອອກແບບ, ສຳຫລວດ, ເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ. ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນເຂົ້າເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດ ຕຳແຫນ່ງທີຕ້ອງການ 1.ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ1ຕຳແຫນ່ງ
                2.ຫົວຫນ້າບັນຊີ1ຕຳແຫນ່ງ ເງື່ອນໄຂ
-ບໍ່ຈຳກັດເພດ
-ຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງ
-ມີປະສົບການການເຮັດວຽກທາງດ້ານຕຳແຫນ່ງທີກ່ຽວຂ້ອງມາກ່ອນ
-ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
-ເຂົ້າໃຈເຮັດວຽກຫ້ອງການ
-ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
-ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ
-ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
-ເຈລະຈາປະສານງານເປັນ
-ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ
 -ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້
-ມີອັກທະຍາໄສດີ
-ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ດີ
 -ໄດ້ພາສາອັງກິດພື້ນຖານຂຶ້ນໄປ
-ໄດ້ພາສາຈີນຍິ່ງດີ
-ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ສາມາດຄິດໄອເດຍວຽກໄດ້
-ຕ້ອງການຮ່ວມງານນຳແທ້ໆ
-ດຸຫມັ່ນ ຊື່ສັດ ອົດທົນ ເອກະສານສະຫມັກງານ ຊີຫວະປະຫວັດຫຍໍ້ ໃບປະກາດ ໃບຄະແນນ ໃບແຈ້ງໂທດ ໃບກວດສຸຂະພາບ ບັດປະຈຳຕົວຫລືສຳມະໂນຄົວ ໃບຍ້ອງຍໍຫລືໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ ໃບຮັບປະກັນ ຕິດຕໍ່ 02059826456 ເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.