ຮັບພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຊ່ວຍການຕະຫລາດ 1 ຕຳແຫນ່ງ

ຫນ້າວຽກ:
- ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ
- ວາງແຜນເຮັດການຕະຫລາດ
- ເຮັດຄູ່ມືຫນ້າວຽກຕ່າງໆ
- ໂທພົວພັນລູກຄ້າ
- ປະຕິບັດຫນ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ


ເງືອນໄຂ:
- ເພດ ຍິງ ຫລື ຊາຍ
- ອາຍຸ 22-27 ປີ
- ຈົບສາຂາບັນຊີ, Logistic, ບໍລິຫານ, IT ຫລືື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
- ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ
- ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ
- ມັກໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ

ສົນໃຈໂທ: 020 5592 2215
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.