ຮ້ານຫານເສັ້ນໆປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ2ຕຳແຫນງດ່ວນໆໆ!!!!
1.ແມ່ບ້ານຍິງ 1ຕຳແຫນງ
2.ໂບກລົດຫລືຍາມລົດຊາຍ 1ຕຳແຫນງ
ໂມງເຮັດວຽກ8:00ເຊົ້າ_8:00ແລງສະຖານທີຕັ້ງຢູ່ຫນອງບ່ອນໃກ້ກັບສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ຖ້າສົນໃຈໂທຫາເບີ0305777377ຫລືແອບຫາ02095077557
ເງືອນໄຂສະຫມັກ: ຕ້ອງການຄົນທີຂະຫຍັນ,ດຸຫມັ້ນ,ອົດທົນ,ຊື່ສັດ ຕໍວຽກງານ ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ເອກະສານປະກອບມີ:
1ກ໋ອບບັດປະຈຳໂຕ ຫລືສຳມະໂນຄົວ
2ມີຮູບ3×4 :1ໃບ
3 ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າເອກະສານບໍ່ຄົບແມ່ນທາງຮ້ານບໍ່ຮັບ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.