ບໍລິສັດ LumiSmartHome ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງນີ້

1 ຕ້ອງການພະນັກງານຜູ້ຊາຍ1ຄົນ

2 ຕ້ອງມີປະສົບການສອງປີ.ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານຄອມພິວເຕີຍິ່ງເປັນການດີ

(ຖ້າສາມາດສື່ສານພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

020 91 337 999: ສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີເບີ 020 91337999 ແລະ ເບີ 020  91997999

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.