1. ຮັບສະໝັກພະນັກງານດັ່ງນີ້:
ສາມາດເວົ້າພາສາຈີນແລະອັງກິດເປັນຢ່າງດີ
ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ໄດ້ "Word, excel, email.."

2. ຮັບສະໝັກພະນັກງານແລະຮັບນັກຮຽນຝຶກງານຄື:
ດ້ານບັນຊີ, ເລຂາ, ກວດສອບບັນຊີ, ບໍລະຫານຫ້ອງການ, ອອກແບບ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໄອທິ ...


ຕິດຕໍ່ໄດ້:
020 99999566
ບໍລິສັດ BDO Laos Co., Ltd
ຢູ່ຊັ້ນ5ຕຶກໂຄລາວທາວເວີ້2
ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ

souvannaphone@bdo.com.la
www.bdo.com.la

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.