ໂອກາດດີໆສໍາລັບທຸກໆທ່ານທີກຳລັງຊອກວຽກ
( ທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ )
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນ 7 ຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໄດ້ທີ່: ຫ້ອງການພົວພັນວຽກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ບ້ານ ນາເລົາ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ໂທ: 030 9228 381, 020 9549 9776


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.