ຮ້ານອາຫານThe ZixGar vientiane
ຕ້ອງການພະນັກງານ3ຕໍາແໜ່ງ
1 ພໍ່ຄົວ ຫຼື ຜູ້ຊວ່ຍຄົວ 2ຄົນ
#ພໍ່ຄົວ ຫຼື ຜູ້ຊວ່ຍຄົວ 2ຕໍາແໜ່ງ
ເຄຶຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄົວມາກອ່ນ
• ຢາກໄດ້ຄົນທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດຄົວມາກ່ອນ ຖ້າເຄີຍເຮັດຄົວຢູໂຣບມາຍີ່ງເປັນການດີ ເງີນເດືອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ
ເວລາເຮັດວຽກ11:00-21:00(ພັກ1ຊົວໂມງ)
ເຮັດວຽກວັນ ຈັນ-ເສົາ
-ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1.500.000ກີບ-1.800.000ກີບ
- ອາຍຸ 27-39 (ບໍ່ຈຳກັດເພດ)
2 ຮັບພະນັກງານ ຕໍາແໜ່ງ # ຜູ້ຈັດການ # 1ຄົນ
 ບໍ່ຈໍາກັດເພດອາຍຸ28-38 ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້
ມີປະສົບການ ຜ່ານການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບບໍລິຫານຈັດການຮ້ານອາຫານ ມາກອ່ນຢ່າງນອ້ຍ 3-4ປີ ເງີນເດືອນ 3.000.000-4.000.000 ກີບ
ບຸກຄະລີກ ຕ້ອງດູດີ ມີຄວາມຂອງແຂ່ວ ໃນການເຮັດວຽກ
ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ພາຍໃນຮ້ານໄດ້
ຈັດສັນໜ້າທີ່ງານ ໃຫ້ພະນັກງານ ເປັນລະບົບໄດ້
ຕອ້ງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ຊຶ່ສັດ ຂະຫຍັນ ອົດທົນ
ເວລາເຮັດວຽກ 8:00-22:00 ພັກທຸກໆ ວັນອາທິດ
(ເຮັດວຽກຢູ່ເກີນເວລາໄດ້ບາງມື້ ຖ້າມີລູກຄ້າ)ມີໂອທີໃຫ້

3 ຮັບສະຫມັກ ບາລີສຕ້າ 1ຕໍາແໜ່ງ
ເຄືຍເຮັດກະເຟ ຫຼຶ ກ່ຽວກັບເຂົ້າໜົມມາກອ່ນ
-ມີປະສົບການດ້ານບາລີສຕ້າຖ້າມີຄວາມສາມາດ
ດ້ານ latte art ສາມາດ(ຮ້ອງເງີນເດືອນໄດ້)
-ເວລາເຮັດວຽກ (8:00-17:00)(12:00-21:00)
ແບ່ງເປັນສອງກະ (ພັກທຸກວັນອາທິດ)
-ເງີນເດຶອນເລີມຕົ້ນ1.500.000-1.800.000ກີບ
-ອາຍຸ 25-32(ບໍ່ຈໍາກັດເພດ)
-ຕ້ອງການຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກດີ ດຸໝັ່ນ,ຫ້າວຫັນ,
ມັກໃນການບໍລິການ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ພ້ອມເຮັດວຽກແທ້ໆ.
  4. ຮັບພະນັກງານເສີບ 2ຕໍາແໜ່ງ
ເຄຶຍເຮັດວຽກເສີບ ຫຼື ເຄຶຍຜ່ານງານ ການບໍລິການມາກອ່ນ ບຸກຄະລີກ ຫາວຫັນ ຊ່າງຊັ່ງເກດ ກ້າເຂົ້າຫາລູກຄ້າ
ເວລາເຮັດວຽກ(11:00-22:00) ພັກທຸກວັນອາທິດ
ເງີນເດີອນເລີມຕົ້ນ 1.000.000-1.200.000ກີບ
ອາຍຸ 22-30(ບໍ່ຈໍາກັດເພດ)
ຮ້ານຢູ່ບ້ານຮ່ອງແກ ຂ້າງຮ້ານອາຫານບັນກວນ ຖ້າມາທາງໄອເຕັກແມ່ນຂີ່ກາຍຮ້ານດີ່ດີ່ ມາປະມານ200 ແມັດ
ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ເບີ 020-77553399 (ບໍ່ສະດວກຕອບຂໍ້ຄວາມ)
020546945555
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.