ບໍລິສັດ ມີໄຊຂົນສົ່ງ ແອນລາວເນັດເວີກ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານເດລິເວລີ້ Delivery 
ສົ່ງເຄື່ອງພາຍໃນນະຄອນຫລວງ
ເພີ່ມສົນໃຈຢາກຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ
ຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ 020 98985956 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້-30/07/2019 (ດ່ວນໆ)

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.