ຕ້ອງການນາຍ ຊ່າງ ຕິດຕັ້ງແອ ແລະ ສ້ອມແປງແອ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ.
 ເອກະສານປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ໃບຄໍ້າປະກັນ
4. ກອບປີ່ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ.
ສົນໃຈໂທ: 52292279 ຫລື 030 5734828.

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.