ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

1. ພະນັກງານ ພະແນກເຕັກນິກ 1 ຕຳແໜ່ງ

- ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ.

- ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຈີນ, ເວົ້າໄດ້ແປໄດ້.

- ຊຳນານການນຳໃຊ້ໂປແກລມຄອມພິວເຕີ.

- ສະຫວັດດີການດີ ແລະ ມີປະກັນສັງຄົມ.

- ເຮັດວຽກ 5 ມື້/ອາທິດ 09:00-17:00.

- ບ່ອນເຮັດວຽກ ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

2. ພະນັກງານ ພະແນກຜະລິດ 15 ຕຳແໜ່ງ

- ຈົບການສຶກສາຊັ້ນກາງ ຫຼື ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາໃດກໍ່ໄດ້, ອາຍຸ 18-35 ປີ.

- ມີຄວາມດຸໝັ່ນກະຕືລືລົ້ນ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຊື່ສັດອົດທົນ.

- ເງິນເດືອນ 2,000,000-2,200,000 ກີບ/ເດືອນ.

- ສະຫວັດດີການດີ ແລະ ມີປະກັນສັງຄົມ.

- ເຮັດວຽກ 5 ມື້/ອາທິດ 08:00-16:00.

- ບ່ອນເຮັດວຽກ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ບ້ານນາໂນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ສົນໃຈສະໝັກສົ່ງ ເອກະສານສະໝັກວຽກມາທີ

Email: phavadybsh@gmail.com

W.A: 020 5609 8717

ໂທ: 020 5925 3912

ຜູ້ໃດສົນໃຈ ແມ່ນສອບຖາມຕາມເບີໂທ ທາງເທີງເລີຍເດີ້
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.