ບໍລິສັດ Yesung ຕ້ອງການຜູ້ຈັດການ ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ , ບັນຊີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

05 June 2019

ບໍລິສັດ Yesung ຕ້ອງການຜູ້ຈັດການ ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ , ບັນຊີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.