ຮ້ານອາຫານ Sen Sen ຕ້ອງການແມ່ບ້າ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Sokviek - ຊອກວຽກ

Hot Jobs - ວຽກແນະນຳ

sokviek@gmail.com

Post Top Ad

Post Top Ad

ຮ້ານອາຫານ Sen Sen ຕ້ອງການແມ່ບ້າ 1 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ້ານອາຫານເສັ້ນໆຕ້ອງພະນັກງານ ດ່ວນໆ!!!
1. ແມ່ບ້ານ1ຕຳແຫນງ ໂມງເຮັດວຽກ 8ໂມງເຊົ້າຫາ 8ໂມງແລງ
ສົນໃຈ ເຂົາມາພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ
ບໍສໍາພາດ ທາງໂທລະສັບ
ສອບຖາມ ສະຖານທີ 03055777377 ແອບ02095055775
ບ້ານຫນອງບອນ ໃກ້ກັບສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
.---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.