ຮ້ານອາຫານເສັ້ນໆຕ້ອງພະນັກງານ ດ່ວນໆ!!!
1. ແມ່ບ້ານ1ຕຳແຫນງ ໂມງເຮັດວຽກ 8ໂມງເຊົ້າຫາ 8ໂມງແລງ
ສົນໃຈ ເຂົາມາພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ
ບໍສໍາພາດ ທາງໂທລະສັບ
ສອບຖາມ ສະຖານທີ 03055777377 ແອບ02095055775
ບ້ານຫນອງບອນ ໃກ້ກັບສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
.---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.