ບໍລິສັດPL ຈຳກັດ
ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ

ບໍລິສັດ PL ແມ່ນດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການຜະລິດ-ຈັດຈຳໜ່າຍ ເຂົ້າປຽກ-ໂຈ໊ກຮັງນົກແທ້ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າບໍລິໂພກ ອຸປະໂພກເຊັ່ນ: ອາຫານແຊ່ແຂງ, ຢໍ່ທອດ, ຢໍ່, ໄສ້ກອກແຮມ, ແຮມ, ອາຫານກະປ໋ອງ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນບໍລິສັດພວກເຮົາຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ພະນັກງານບັນຊີ ຈຳນວນ 01 ຕໍ່າແໜ່ງ

ເງືອນໄຂ:

-ຮຽນຈົບສາຂາການບັນຊີໂດຍກົງ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

-ສາມາດອ່ານ,ຂຽນ,ເວົ້າ,ຟັງ ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ(ຖ້າຈົບຈາກ ສສຫວຽດນາມຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

-ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຫຼື ຖ້ານໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບໍ່ເປັນ ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະສອນໃຫ້

-ສາມາດນໍໃຊ້ ໂປຣແກຣມ Microsoft office

-ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຫຼື ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

-ເງິນເດືອນຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ຫຼື ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ໃນມື້ສຳພາດ

2.ພະນັກງານຂາຍຈໍານວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ:
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:ມີຄວາມຮັກມັກໃນດ້ານການຂາຍ-ການໃຫ້ບໍລິການ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີປະສົບການຂາຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນກໍລະນີພິເສດ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

- ຊອກລູກຄ້າ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນນຳບັນດາຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ

- ເອກະສານການສະໝັກປະກອບມີ:

- ຂຽນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ

-ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
- ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຄໍ້າປະກັນ ,ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບ ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ
- ໜັງສືຢັ້ງຢືນຜ່ານງານ ຖ້າມີ

ສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານມາທາງE-mail: plsolecoltd88@gmail.comຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດພີແອວຈຳກັດ,ສະຖານທີ່: ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໜ້າຕະຫຼາດບ້ານດົງຄຳຊ້າງ) ໂທລະສັບ:030 4488918


ບໍລິຫານງານຂາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳໜົດ

- ຈັດການສົ່ງເສີມການຂາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າ

ສະຫຼຸບເກັບກຳຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະລາຍງານການຂາຍ

ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ:

-ເງິນເດືອນພື້ນຖານ1,500,000ກີບ/ເດືອນ

-ຖ້າຜ່ານງານ 3 ເດືອນ 1,800,000ກີບ/ເດືອນ

- ທຸກຕໍາແໜ່ງເງິນເດືອນດີ, ມີເງິນໂບນັດ
- ວັນພັກແມ່ນອີງຕາມທີ່ທາງລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ
- ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຂົ້າເປັນພະນັກງານສົມບູນກ່ອນສີ້ນສຸດສັນຍາທົດລອງວຽກ
- ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ກະຕືລືລົ້ນ,ມີທ່າທີກ້າວໜ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຝຶກອົບຮົບເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.