Nalinthone guesthouse ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

ໃນຕຳແໜ່ງ ແມ່ບ້ານ(ດ່ວນ) ຜູ້ທີມີປະສົບການ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີຖານເໜືອ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ 020 77777553---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.