ປະກາດ: ສວນອາຫານລັດຟ້າເປີດຮັບຊະຫມັກບັນຊີ( ເພດຍີງ )

ມີບ່ອນພັກເຊົາ

ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ຫມາຍເຫດ: ຕ້ອງການຄົນທີມີໃບປະກາດ...ຫາກໍ່ຮຽນຈົບບັນຊີມາ

ສົນໃຈຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ Whatapp 020 7779 6669---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.