ປະກາດຮັບແມ່ບ້ານດ່ວນໆ
- ອະນາໄມບ້ານ
- ຊັກເຄື່ອງ, ລ້າງຖ້ວຍ.
- ເອົາເດັກນ້ອຍຊ່ວຍເອື້ອຍລ້ຽງເດັກ (ຄັ້ງຄາວ ເພາະມີເອື້ອຍລ້ຽງເດັກຢູ່ແລ້ວ)
- ຊ່ວຍແຕ່ງກິນ


ເງື່ອນໄຂ
- ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ
- ຄົນນະຄອນຫລວງຫຼືຕ່າງແຂວງ

#ມີທີ່ພັກໃຫ້
#ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,200,000 ກີບ
#ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ 02022217638---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.