ຮັບສະມັກພະນັກງານຂາຍເຊຍຂະຫນົມ
ຫນ້າທີ່ແມ່ນເຊຍຂາຍຂະຫນົມຕາມຮ້ານກິນດື່ມຕ່າງໆ
ຂໍຄົນຊ່າງເວົ້າຍິ້ມເກັ່ງ ອັດທະຍາໃສດີ
ມິລົດຮັບສົ່ງ ມີເສື້ອທີມໄຫ້
ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1.200.000ກິບ
ເລີ່ມວຽກ 6ໂມງແລງ ເຖິງ 12ໂມງກາງຄືນ
ຂໍຄົນທີ່ຢູ່ແຖວດົງຄຳຊ້າງ ຫລື ໃກ້ຄຽງ
ສົນໃຈໂທແລະວອດແອັບ 02055445992 ຕົ້ນ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.