ຮ້ານອາຫານເກົາຫລີ ຊໍຊັງກຸງ

ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານເສີບ
ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ
ເງື່ອນໄຂ
_ເພດຍິງ ອາຍຸ 18ປີ~28ປີ


_ມີຄວາມດຸໝັ່ນ,ຫ້າວຫັນມີຄວາມຮັກໃນການບໍລິການ
_ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ
ເອກະສານແມ່ນ ກ໋ອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ,ບັດປະຈຳໂຕ,ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
(ມີທີ່ພັກໃຫ້ພອ້ມ-ກີນຢູ່ນຳ)
ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ(່ໜ້າຕະຫລາດນ້ອຍນາໄຊ) ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ສົນໃຈຕີດຕໍ່ໂທ:020 5240 5915
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.