ຮັບສະໝັກພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງດ່ວນ ຮັບຈໍານວນ 2 ຄົນດ່ວນ.​ຄຸນສົມບັດ
1.ຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ
2.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
3.ມັກຮັກໃນການບໍລິການ
4.ເປັນຄົນດຸໝັ້ນ,ຊື່ສັດ,ແລະຕົງຕໍ່ເວລາ
5.ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ຂອງໂຕເອງ
6.ຄົນມີປະສົບກ່ານມາກ່ອນຈະພິຈະລະນາພິເສດ
7.ເງືນເດືອນເລື່ມຕົ້ນ 1.500.000 ກີບ
➡️ເອກະສານທີ່ເອົາມາຢືນຕ້ອນສະໝັກ
1.ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
2.ໃບກ໋ອບປີ້ສໍາມະໂນ
3.ໃບແຈ້ງໂທດ
4.ໃບຮັບປະກັນ
➡️ສ່ວນລາຍໄດ້ແມ່ນຈະແຈ້ງຕອນເຂົ້າມາສໍາພາດ.
ຫ້ອງການແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້4ແຍກໄຟແດງທາດຫຼວງ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາເລີຍ 02059433315 ໂທມາຫາໂດຍຕົງບໍ່ຮັບຝາກເບີ ເອົາຄົນພ້ອມເຮັດວຽກເທົ່ານີ້ນ ເລີ່ມວຽກມື້ນີ້ເລີຍ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.