ບໍລິສັດໜັ້ນໃຈເອັກເປຣສ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ 1ຕຳແໜ່ງ.
- ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກ ເພດຍີງ ອາຍຸ 22 - 30 ປີ
ວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາຕີ .
ໃນສາຂາບັນຊີ ຫລື ສາຂາກ່້ຽວຂອ້ງ ທີເຄີຍມີປະສົບໃນດ້ານບັນຊີມາ.
ຜູ້ສະໜັກ ສາມາດໃຊ້ word , Excel ໄດ້

ລາຍລະອຽດປະກອບເອກະສານສະໜັກ:
ສຳເນົົາໃບປະກາດ
ສຳເນົາໃບຄະແນນ
ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
ໃບຍັ້ງຢືນທີຢູ່
ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໜັກ:
ຊື່ສັດບໍລິສຸດ ມະນຸດສຳພັດດີ,ບຸກຄະລີກວ່ອງໄວຫ້າວຫັນ ແລະ ອົດທົນ ,ລະອຽດຮອບຄອບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນມັກໃນການຮຽນຮູ້
ສ່ວນເງີນເດືອນແມ່ນແຈ້ງຫລັງສຳພາດ.

- ເປີດຮັບສະໝັກ ແລະ ສຳພາດ ເລີມຕັ້ງມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ
ຈັນ ຫາ ວັນ ເສົາ ເວລາ 8:30 ຫາ 17:30

ທີສະຖານທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານອູບມຸງ ຮ່ອມ1 ເມືອງສີໂຄດບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທສອມຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5592 2215 & ວອດແອັບ 020 5592 2215


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.