ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການຳພະນັກງານ ບັນຊີ 01 ຕຳແຫນ່ງ.
ຮ້ານ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ອານຸ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທສອບຖາມ 021 261518 ຫລື 020 5999 5788.---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.